Barlinek  - miasto ludzi z pomysłem

 

Deklaracja programowa 2018 – 2023  KWW Inicjatywa dla Barlinka oraz Kandydata na Burmistrza – Cezarego Krzyżanowskiego:

 

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

image003

 

 • Stworzymy miejsca spotkań i aktywności mieszkańców na terenach wiejskich.
 • Wprowadzimy bezpłatny program podstawowej opieki stomatologicznej dla dzieci w wieku szkolnym.
 • Zainwestujemy w ochronę zdrowia. Doposażymy szpital w specjalistyczne urządzenia diagnostyki obrazowej i wprowadzimy programy profilaktyczne. Każdego roku przeznaczymy ponad 1 mln zł na jego rozwój.
 • Zwiększymy zaangażowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w realizację programów wsparcia seniorów, osób niepełnosprawnych i potrzebujących.
 • Zapewnimy finansowanie i sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta i wsi.

 

 

INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA435982 PEA2M1 533

 • Stworzymy miejsce rekreacji i wypoczynku na Górnym Tarasie z fontanną i zegarem słonecznym oraz skateparkiem i lodowiskiem.
 • Zbudujemy nowe miejsca parkingowe (przy szpitalu, Rondzie Bankowym, cmentarzu i Osiedlu Górny Taras).
 • Zbudujemy nowe połączenie drogowe ul. 31-go Stycznia z ul. Gorzowską poprzez budowę ul. Długiej.
 • Przebudujemy i doświetlimy drogi. Poprawimy na nich bezpieczeństwo.
 • Zbudujemy nowe ścieżki rowerowe oraz połączymy je z istniejącymi, poprawiając ich oznakowanie.
 • Przywrócimy plażę miejską mieszkańcom, zmodernizujemy obiekt i dodamy mu nowe funkcje.
 • Rozbudujemy system kanalizacji wiejskich (Dziedzice, Strąpie, Nowa Dziedzina).
 • Wybudujemy nowoczesną halę sportową w miejscowości Mostkowo.
 • Zbudujemy kaplicę na cmentarzu w Jaromierkach z Biurem Usług Pogrzebowych oraz innymi usługami towarzyszącymi.
 • Zagospodarujemy parki oraz tereny zieleni. Zadbamy o czystość i porządek, co będzie najlepszą wizytówką i promocją gminy Barlinek.
 • Przeniesiemy zaplecze PGK Sp.z o.o. poza teren miasta, zmniejszając tym samym uciążliwość przedsiębiorstwa w centrum.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆimage002

 • Będziemy wspierać przedsiębiorczość w Gminie, w tym mikroprzedsiębiorców tworząc Inkubator Przedsiębiorczości.
 • Stworzymy i uzgodnimy Program Wieloletniej Polityki Podatkowej oraz Inwestycyjnej Gminy Barlinek.
 • Będziemy promować powstawanie nowych miejsc pracy i wprowadzimy system benefitów dla tych, którzy ją podejmą.
 • Obniżymy podatki od środków transportowych, by wzmocnić konkurencyjność barlineckich firm.
 • Stworzymy warunki do dalszego rozwoju komunikacji miejskiej.

 

 

 

 

OŚWIATA, KULTURA I SPORTimage004

 • Na „Starym Tartaku” stworzymy miejsce spotkań i imprez plenerowych wraz z amfiteatrem.
 • Uratujemy obiekt byłej hali „Stoczniowca” tworząc w nim multimedialny, nowoczesny obiekt biblioteki i muzeum Barlinka oraz Centrum Informacji Turystycznej.
 • Wprowadzimy program bezpłatnej nauki języka angielskiego dla dzieci które w ramach edukacji szkolnej uczą się innego języka obcego.
 • Wesprzemy barlineckie stowarzyszenia związane ze sportem, kulturą, turystyką i rekreacją w popularyzacji aktywności fizycznej oraz w pozyskiwaniu funduszy na rozwój.
 • Stworzymy warunki korzystania z obiektów sportowych, zwiększając ich dostępność.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIAimage001

 • Zainwestujemy w gospodarkę odpadami oraz wodno-kanalizacyjną tak, aby zagwarantować Mieszkańcom stabilizację ceny - EKOLOGIA = EKONOMIA.
 • Przy udziale środków z budżetu państwa wdrożymy program „Czyste powietrze” – dopłaty do wymiany pieców oraz termomodernizacje.
 • Rozwiążemy problem uciążliwego i nadmiernego oddziaływania zakładów przemysłowych w Barlinku – naszym priorytetem jest zdrowie mieszkańców.
 • We współpracy z funkcjonującymi stowarzyszeniami będziemy polepszali warunki i opiekę nad zwierzętami. Zajmiemy się problemem psich odchodów. Psy adopcyjne zwolnimy z opłaty.
 • Poprzez program zarybień jezior w Gminie Barlinek wzmocnimy dotychczasowe starania barlineckich wędkarzy w tym zakresie.

 

 

SAMORZĄD

 • image005Sprawne funkcjonowanie Gminy jest dla nas priorytetem. Podniesiemy jakość obsługi i kompetencje urzędników. Zbudujemy partnerskie relacje Radny - Urzędnik - Obywatel.
 • Zwiększymy sukcesywnie środki na Budżet Obywatelski do poziomu 500 tys. zł.
 • W porozumieniu z Powiatem Myśliborskim stworzymy w Barlinku filię Wydziału Komunikacji w budynku byłego „Ekonomika”.
 • Zbudujemy społeczeństwo obywatelskie, zwiększymy rolę debaty publicznej oraz przejrzystość działań władzy.

 

Wprowadzimy nowy standard zarządzania Miastem i Gminą z poszanowaniem tradycyjnych i europejskich wartości

 

KWW Inicjatywa Dla Barlinka  © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com