Cezary Marcin Krzyżanowski, lat 35, absolwent Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie, kierunek organizacja i zarządzanie w procesie integracji europejskiej, specjalizacja administracja rządowa i pozarządowa. W 2006 roku ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskując dyplom magistra, specjalizacja: finanse i zarządzanie administracją publiczną. W 2010 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończył studia podyplomowe w zakresie przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2016 roku licencjonowany Zarządca Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Od 2004 roku związany z samorządem gminnym. W latach 2008-2015 jako kierownik referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska w UM koordynował pracami Zespołu, zdobywając w tym czasie liczne doświadczenia związane z poznaniem potrzeb i oczekiwań Mieszkańców Barlinka. Radny Rady Powiatu w Myśliborzu w latach 2010-2014r. a kolejno jako jej przewodniczący starał się działać ponad podziałami współtworząc tzw. szeroką koalicję. Zaangażowany w sprawy związane z poprawą bezpieczeństwa, polepszeniem dostępności i warunków świadczonych usług w służbie zdrowia oraz ochroną środowiska naturalnego a także współpracą pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Współpracownik i członek organizacji społecznych i politycznych. Od 2008 r. Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Barlinku. Inicjator akcji związanych z przejrzystością działań władz.

Od 01 sierpnia 2015 roku Prezes Zarządu Spółki „Spółka Gmin Dolnej Odry” Sp. z o.o., specjalizującej się w gospodarowaniu odpadami komunalnymi i obsługującej, w ramach konsorcjum dwóch Polskich firm, obszar 15 gmin o łącznej liczbie ludności ok. 74 tysięcy mieszkańców. Obecnie jest realizowany czteroletni kontrakt o wartości blisko 40 mln zł.

W życiu osobistym partner Ewy i szczęśliwy ojciec.

Zainteresowania: polityka międzynarodowa, historia, inżynieria finansowa, podróże i kulinaria, motoryzacja

Hobby: gotowanie, piłka nożna i tenis ziemny, narciarstwo, spływy kajakowe, strzelectwo sportowe

Ulotka kandydata (PDF)

czarek banner

KWW Inicjatywa Dla Barlinka  © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com